Economists

 • Daisuke Fujii: link

 • Taisuke Nakata: link

Research Assistants

 • Eri Satake

 • Haruki Shibuya

 • Hiroyuki Asai

 • Hiroyuki Kubota

 • Hongtao Li

 • Kazuma Takakura

 • Kensyu Kijima

 • Kohei Machi

 • Masataka Mori

 • Miho Kasai

 • Quentin Batista

 • Shoki Kusaka

 • Shotaro Beppu

 • Sota Kawawaki

 • Takumi Aiba

 • Yuta Maeda